TEXT 7
saṅkarṣaṇaḥ kāraṇa-toya-śāyī
garbhoda-śāyī ca payobdhi-śāyī
śeṣaś ca yasyāṁśa-kalāḥ sa nityā-
nandākhya-rāmaḥ śaraṇaṁ mamāstu
SYNONYMS
saṅkarṣaṇaḥMahā-Saṅkarṣaṇa in the spiritual sky; kāraṇa-toya-śāyī—Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, who lies in the Causal Ocean; garbha-uda-śāyī—Garbhodakaśāyī Viṣṇu, who lies in the Garbhodaka Ocean of the universe; ca—and; payaḥ-abdhi-śāyī—Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, who lies in the ocean of milk; śeṣaḥ—Śeṣa Nāga, the couch of Viṣṇu; ca—and; yasya—whose; aṁśa—plenary portions; kalāḥ—and parts of the plenary portions; saḥ—He; nityānanda-ākhya—known as Lord Nityānanda; rāmaḥ—Lord Balarāma; śaraṇam—shelter; mama—my; astu—let there be.
TRANSLATION
May Śrī Nityānanda Rāma be the object of my constant remembrance. Saṅkarṣaṇa, Śeṣa Nāga and the Viṣṇus who lie on the Kāraṇa Ocean, Garbha Ocean and ocean of milk are His plenary portions and the portions of His plenary portions.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/1/7

Previous: Adi 1.6     Next: Adi 1.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada