TEXT 26
sei sloke kahi bahyavatara-karana
panca sastha sloke kahi mula-prayojana
SYNONYMS
sei slokein that same verse; kahiI tell; bahyathe external; avatarafor the incarnation of Lord Caitanya; karanareason; pancathe fifth; sasthaand the sixth; slokein the verses; kahiI tell; mulathe prime; prayojanapurpose.
TRANSLATION
In that verse I have also explained the external reason for Lord Caitanya's incarnation. But in the fifth and sixth verses I have explained the prime reason for His advent.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/1/26

Previous: Adi 1.25     Next: Adi 1.27

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada