TEXT 15
na mam duskrtino mudhah
prapadyante naradhamah
mayayapahrta-jnana
asuram bhavam asritah
SYNONYMS
nanot; mamunto Me; duskrtinahmiscreants; mudhahfoolish; prapadyantesurrender; naradhamahlowest among mankind; mayayaby the illusory energy; apahrtastolen by illusion; jnanahknowledge; asuramdemonic; bhavamnature; asritahaccepting.