TEXT 22
vasamsi jirnani yatha vihaya
navani grhnati naro 'parani
tatha sarirani vihaya jirnany
anyani samyati navani dehi
SYNONYMS
vasamsigarments; jirnaniold and worn out; yathaas it is; vihayagiving up; navaninew garments; grhnatidoes accept; naraha man; aparaniother; tathain the same way; sariranibodies; vihayagiving up; jirnaniold and useless; anyanidifferent; samyativerily accepts; navaninew sets; dehithe embodied.