TEXTS 3–4
krathasya kuntiḥ putro ’bhūd
vṛṣṇis tasyātha nirvṛtiḥ
tato daśārho nāmnābhūt
tasya vyomaḥ sutas tataḥ
jīmūto vikṛtis tasya
yasya bhīmarathaḥ sutaḥ
tato navarathaḥ putro
jāto daśarathas tataḥ
SYNONYMS
krathasya—of Kratha; kuntiḥKunti; putraḥ—a son; abhūt—was born; vṛṣṇiḥVṛṣṇi; tasya—his; atha—then; nirvṛtiḥNirvṛti; tataḥ—from him; daśārhaḥDaśārha; nāmnā—by name; abhūt—was born; tasya—of him; vyomaḥVyoma; sutaḥ—a son; tataḥ—from him; jīmūtaḥJīmūta; vikṛtiḥ—Vikṛti; tasya—his (Jīmūta’s son); yasya—of whom (Vikṛti); bhīmarathaḥ—Bhīmaratha; sutaḥ—a son; tataḥ—from him (Bhīmaratha); navarathaḥ—Navaratha; putraḥ—a son; jātaḥ—was born; daśarathaḥ—Daśaratha; tataḥ—from him.
TRANSLATION
The son of Kratha was Kunti; the son of Kunti, Vṛṣṇi; the son of Vṛṣṇi, Nirvṛti; and the son of Nirvṛti, Daśārha. From Daśārha came Vyoma; from Vyoma came Jīmūta; from Jīmūta, Vikṛti; from Vikṛti, Bhīmaratha; from Bhīmaratha, Navaratha; and from Navaratha, Daśaratha.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/24/3-4

Previous: SB 9.24.2     Next: SB 9.24.5

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada