TEXT 18
tataḥ śīradhvajo jajñe
yajñārthaṁ karṣato mahīm
sītā śīrāgrato jātā
tasmāt śīradhvajaḥ smṛtaḥ
SYNONYMS
tataḥ—from Hrasvaromā; śīradhvajaḥ—a son named Śīradhvaja; jajñe—was born; yajña-artham—for performing sacrifices; karṣataḥ—while plowing the field; mahīm—the earth; sītā—mother Sītā, the wife of Lord Rāmacandra; śīra-agrataḥ—from the front portion of the plow; jātā—was born; tasmāt—therefore; śīradhvajaḥ—was known as Śīradhvaja; smṛtaḥ—celebrated.
TRANSLATION
From Hrasvaromā came a son named Śīradhvaja [also called Janaka]. When Śīradhvaja was plowing a field, from the front of his plow [śīra] appeared a daughter named Sītādevī, who later became the wife of Lord Rāmacandra. Thus he was known as Śīradhvaja.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/13/18

Previous: SB 9.13.17     Next: SB 9.13.19

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada