TEXT 9
śrī-śuka uvāca
śṛṇuṣvāvahito rājann
itihāsam imaṁ yathā
śrutaṁ dvaipāyana-mukhān
nāradād devalād api
SYNONYMS
śrī-śukaḥ uvāca—Śrī Śukadeva Gosvāmī said; śṛṇuṣva—please hear; avahitaḥ—with great attention; rājan—O King; itihāsam—history; imam—this; yathā—just as; śrutam—heard; dvaipāyana—of Vyāsadeva; mukhāt—from the mouth; nāradāt—from Nārada; devalāt—from Devala Ṛṣi; api—also.
TRANSLATION
Śrī Śukadeva Gosvāmī said: O King, I shall speak to you the same history I have heard from the mouths of Vyāsadeva, Nārada and Devala. Please listen with attention.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/14/9

Previous: SB 6.14.8     Next: SB 6.14.10

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada