TEXT 278
rāya kahe,--prabhu tumi chāḍa bhāri-bhūri
mora āge nija-rūpa nā kariha curi
SYNONYMS
rāya kaheRāmānanda Rāya replied; prabhu—my Lord; tumi—You; chāḍa—give up; bhāri-bhūri—these grave talks; mora—of me; āge—in front; nija-rūpa—Your real form; —not; kariha—do; curi—stealing.
TRANSLATION
Rāmānanda Rāya replied, "My dear Lord, please give up all these serious talks. Please do not conceal Your real form from me."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/8/278

Previous: Madhya 8.277     Next: Madhya 8.279

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada