TEXT 155
dāmodara kahe,-kṛṣṇa rasika-śekhara
rasa-āsvādaka, rasamaya-kalevara
SYNONYMS
dāmodara kaheDāmodara said; kṛṣṇa—Lord Kṛṣṇa; rasika-śekhara—the master of transcendental mellows; rasa-āsvādaka—the taster of transcendental mellows; rasa-maya-kalevara—whose body is made of all transcendental bliss.
TRANSLATION
Dāmodara Gosvāmī said, "Kṛṣṇa is the master of all transcendental mellows. He is the taster of transcendental mellows, and His body is composed of transcendental bliss.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/155

Previous: Madhya 14.154     Next: Madhya 14.156

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada