TEXT 93
kateka kahiba, ei dekha yata jana
caitanyera gaṇa, saba-caitanya-jīvana
SYNONYMS
kateka kahiba—how many shall I speak; ei—these; dekha—see; yata jana—all the persons; caitanyera gaṇa—associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba—all of them; caitanya-jīvana—considering Śrī Caitanya Mahāprabhu their life and soul.
TRANSLATION
"How many names shall I speak to you? All the devotees you see here are associates of Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is their life and soul."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/11/93

Previous: Madhya 11.92     Next: Madhya 11.94

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada