TEXT 82
rājā kahe,-yāṅre mālā dila dui-jana
āścarya teja, baḍa mahānta,-kaha kon jana?
SYNONYMS
rājā kahe—the King inquired; yāṅre—unto which person; mālā—garlands; dila—offered; dui-janaSvarūpa Dāmodara and Govinda; āścarya teja—wonderfully effulgent; baḍa mahānta—a very great devotee; kaha kon jana—kindly let me know who He is.
TRANSLATION
The King inquired, "To whom did Svarūpa Dāmodara and Govinda offer the two garlands? His bodily effulgence is so great that He must be a very great devotee. Please let me know who He is."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/11/82

Previous: Madhya 11.81     Next: Madhya 11.83

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada