TEXT 63
vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate
SYNONYMS
vadanti—they say; tat—that; tattva-vidaḥ—learned souls; tattvam—the Absolute Truth; yat—which; jñānam—knowledge; advayam—nondual; brahmaBrahman; iti—thus; paramātmāParamātmā; iti—thus; bhagavānBhagavān; iti—thus; śabdyate—is known.
TRANSLATION
"Learned transcendentalists who know the Absolute Truth say that it is nondual knowledge and is called impersonal Brahman, localized Paramātmā and the Personality of Godhead."
PURPORT
This text is from Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11).

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/63

Previous: Adi 2.62     Next: Adi 2.64

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada